In de nasleep van de Charlie Hebdo aanslagen, en de geneutraliseerde terreurcel in Vervier, vond ik het toepasselijk enkele observaties via een publiek kanaal te delen. Daarbovenop, een kanaal dat niet ontsiert wordt door advertenties, of dat tot doel heeft uw doen en laten te volgen voor haar eigen gewin (een licht sarcastische knipoog naar Facebook en konsoorten).

Democratie

Jan Blommaert maakt enkele interessante bedenkingen over hoe een krampachtig repressief antwoord op terreur dreigingen de democratie fundamenteel uithollen. Het minste wat men daarover kan zeggen is dat het ironisch is: het uithollen van democratisch verworven vrijheden om de vrije democratie te beschermen. Hier is het artikel: Ik ben niet bang, want ik ben democraat. Misschien klinkt het stuk hier en daar wat "radicaal", maar het bied voldoende interessante stof om de discussie wat breder te kaderen.

Dit ironisch gegeven is ook De Morgen niet ontgaan met het volgend stuk: Europa's opmerkelijke antwoord op de aanslag op vrije meningsuiting: meer internetcensuur. Mijn eerste, eerder impulsieve reactie na het lezen van dit artikel:

zucht, zucht, DIEPE zucht...anders doen we aan nog meer politieke symptoombestrijding?!

Radicalisering

Maar wat is dat eigenlijk, die radicalisering, waar we het allemaal zo gratuit over hebben? Patrick Loobuyck, moraalfilosoof aan de Universiteit Antwerpen en de UGent, schreef er een interessant opiniestuk over in De Morgen: Radicalisme is pas problematisch als men met geweld zijn overtuiging ook wil opleggen. Omdat ik vind dat de conclusie het heel helder samenvat, geef ik die hier nog eens:

Om kort te gaan, we kunnen radicale en fundamentalistische mensen vervelend vinden en we hebben de vrijheid om ook als samenleving op hen in te praten - en eenmaal er geweld in het geding is, moet politie en gerecht ingrijpen. Maar wat kunnen we doen om te verhinderen dat radicale mensen de stap zetten naar geweld? Dit is misschien wel de wezenlijkste vraag waar we nog het minst een duidelijk antwoord op hebben.

Blommaert sluit zijn stuk (dat ik onder hierboven onder Democratie eerder aanhaalde) af met een anekdote van Dyab Abou Jahjah (niet mijn grootste vriend maar de man heeft hier wel een punt ben ik bang): vanwege zijn raciale uiterlijk werd hij, aan zijn eigen voordeur, door de politie onder schot gehouden. Het incident haalde De Standaard (Agenten viseerden me om mijn afkomst), en staat meer uitvoerig beschreven op Facebook (link). Dit is nu reeds de realiteit in België, en ik denk dat Homans de bal flagrant misslaat in Homans (N-VA): "Radicalisering staat los van discriminatie". Hoe kan dit soort racisme, stigmatisering, en een overijverige politie (laten we ons vriendelijk uitdrukken) niet leiden tot frustratie, radicalisatie en een gewelddadige tegenreactie van de betrokkene?

lectrr maakte er een leuke kartoon van op Twitter:

Perspectief

Hoe zit dat eigenlijk met die families van die Syriëstrijders? Zijn dat eigenlijk wel mensen? En uit wat voor een omgeving komen die, in België geboren en getogen radicalen? Journaliste Saskia Vannieuwenhove hield hierover een interessante en aangrijpende speech in Gent, naar aanleiding van de Charlie Hebdo aanslagen. Nalezen kan hier

Enkele quotes:

Kinderen van negen, tien, elf jaar die niet begrijpen waarom hun oom of vader of broer is vertrokken. Gaan we tegen deze kinderen blijven zeggen “ge moet maar uw verantwoordelijkheid nemen?” en al die groots klinkende repressiemiddelen inzetten of gaan wij, allemaal samen, onze verantwoordelijkheid nemen en ook deze kinderen omarmen, naar hun vragen luisteren en zorgen dat ze niet in die risicocirkel blijven zitten van radicalisering?"

De afschuwelijke feiten die deze week in Parijs gebeurd zijn zijn geen louter verhaal van wij-zij. Het is geen verhaal van de grote boze wereld versus het westen. Het is geen verhaal van de islam. Het is een verhaal waar we op een afschuwelijke manier hebben gezien wat ontworteling en uitsluiting en ‘van ons erf’ met mensen kan doen.


Open tools for transparent participative and democratic decision making

Sun 01 June 2014 by David Verelst

Open tools for transparent participative and democratic decision making

read more

Socio-economic-environmental-political science

Sun 16 March 2014 by David Verelst

A plea for more radical open source socio-economic-environmental-political science

read more

Publications

Fri 31 January 2014 by David Verelst

Publications

read more

About

Sun 08 January 2012 by David Verelst

Auther background information

read more
Fork me on GitHub